PostHeaderIcon Historia szkoły

Historyczny, pierwszy początek roku szkolnego w Społecznym Gimnazjum w Rogach, 1 września 2003 r.

Jak powstało Społeczne Gimnazjum w Rogach

W dniu 22 kwietnia 2003 r. na zebraniu założycielskim utworzono Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, którego celem byłoby założenie i prowadzenie społecznego gimnazjum. W jego skład weszło 29 osób, spośród których powołano następujący Zarząd:

 • prezes – p. Maria Glazer
 • zastępca – p. Stanisław Gołąbek
 • sekretarz – p. Bogusława Niziołek
 • sekretarz – p. Beata Szal
 • członkowie – p. Dorota Muroń, p. Beata Pieczonka, p. Tadeusz Kochan

W dniu 16 czerwca 2003 r., po pokonaniu wielu trudności, w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym zostało wpisane do ewidencji szkół Społeczne Gimnazjum w Rogach. Dyrektorem szkoły został mgr Jan Dołęgowski. Jego zadaniem było przygotować pomieszczenia do nauki oraz powołać kadrę nauczycielską. Fundusze na wykonanie tych zadań Stowarzysznie uzyskało od sponsorów.

Były to:

- zakłady pracy:

 • Rafineria Nafty w Jedliczu
 • Spółdzielnia Inwalidów w Krośnie
 • Kółko Rolnicze w Rogach

- instytucje

 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

- zakłady prywatne

 • Jana Wasłowicza
 • Jana Wdowiarza
 • liczna grupa rodziców.

W dniu 1 września nauczyciele i baza szkolna byli gotowi do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/04.

Uroczystość ta rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą Świętą w kościele parafialnym w Rogach. Po mszy uczniowie gimnazjum, rodzice i nauczyciele przeszli do budynku szkoły na akademię rozpoczynającą rok szkolny. W uroczystości tej wzięli udział zaproszeni goście: poprzednia i obecna Dyrekcja szkoły podstawowej, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, radni wsi Rogi, reprezentanci Przyjaciół Targowisk, młodzież gimnazjalna, rodzice, nauczyciele i członkowie Stowarzyszenia. Po wystąpieniach Pani prezes Marii Glazer, Dyrektora Jana Dołęgowskiego i byłej Pani Dyrektor szkoły podstawowej głos zabrał mgr Mirosław Mańkowski. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie odczytał pismo z życzeniami na rozpoczynający się nowy rok szkolny. Po części artystycznej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, którymi zostali p. Magdalena Michalczyk i p. Anna Dołęgowska.