PostHeaderIcon 10-lecie Społecznego Gimnazjum w Rogach im. Konfederatów Barskich

10 lat minęło, jak jeden dzień… .To właśnie 10 lat temu powstało Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła' (z Panią Prezes – Marią Glazer na czele), które powołało do życia Społeczne Gimnazjum w Rogach. Z okazji tego jubileuszu nasza szkoła otrzymała zaszczytne imię Konfederatów Barskich i sztandar, który ufundował Wójt Gminy Miejsce Piastowe. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 8 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 mszą świętą, podczas której ks. Ryszard Strzępek dokonał poświęcenia sztandaru. Następnie wszyscy zgromadzeni w kościele udali się do szkoły, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości.
Pan Dyrektor Jan Dołęgowski i Pani Prezes Stowarzyszenia ‘Przyjazna Szkoła’ Maria Glazer powitali wszystkich zebranych. Szczególne słowa skierowali do zaproszonych gości, którzy zechcieli świętować z nami. Byli to: Wicestarosta Krośnieński Pan Andrzej Guzik, Wójt Gminy Miejsce Piastowe Pan Marek Klara, Przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe, a zarazem przedstawiciel Towarzystwa Targowisk Pan Wiktor Skwara, Zastępca Wójta Gminy Miejsce Piastowe Pani Stanisława Gawlik, Proboszcz Parafii Ks. Ryszard Strzępek, Dyrektor GOK w Miejscu Piastowym Pan Janusz Węgrzyn, Przewodniczący Miłośników Wsi Rogi Pan Tadeusz Majchrowicz, Radni z Rogów Pan Kazimierz Urbaniak i Pan Jerzy Wdowiarz, przyjaciele szkoły: Pan Waldemar Sajdak - komendat OSP w Rogach, Pan Zbigniew Stanisz - prezes KS "Burza" w Rogach, Pani Zofia Wdowiarz - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rogach, Zepół "Rogowice", Sołtys wsi Pan Stanisław Muszyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach Pani Małgorzata Borowska, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z gminy, nauczyciele i pracownicy gimnazjum i szkoły podstawowej oraz uczniowie i absolwenci. Po okolicznościowych przemówieniach i przekazaniu sztandaru Dyrektorowi, a następnie przedstawicielom społeczności uczniowskiej (był to najważniejszy punkt programu), nadszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez młodzież z naszej szkoły pod opieką P. M. Michalczyk, J. Knap, Ł. Dołęgowskiego i Ł. Litwina. Gimnazjaliści z tej okazji wygłosili referat na temat konfederacji barskiej, okolicznościowe wiersze i przedstawili prezentację multimedialną pokazująca historię naszej szkoły. Szkolny chórek wykonał kilka utworów, spośród których najbardziej wzruszająca okazała się Pieśń Konfederatów Barskich. Nie mogło również zabraknąć występu gimnazjalnego zespołu muzycznego. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością i występami goście z Czortkowa na Ukrainie z Panią Dyrektor Szkoły Polskiej Marią Pustelnik. Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował wszystkim za przybycie i zorganizowanie tej akademii. Szczególne słowa uznania skierował do naszych sławnych absolwentów w osobach: Wiktora Muronia, Bartłomieja Słysia, Filipa Muszyńskiego i Pauliny Glazer.       
Minione 10 lat upłynęło pod znakiem rzetelnej pracy uczniów i nauczycieli, powitań z pierwszoklasistami i rozstań z absolwentami, ale też pod znakiem zasłużonej rozrywki. Żywimy nadzieję, że Społeczne Gimnazjum w Rogach imienia Konfederatów Barskich będzie tak dobrze funkcjonowało przez następne dziesięciolecia. Jak mawiał Seneka Młodszy 'Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy…'. Życzymy, więc całej naszej społeczności samych pomyślnych wiatrów…
Szczególne podziękowania kierujemy do wszyskich rodzin, które gościły naszych przyjaciół z Ukrainy:  Państwu Urszuli i Waldemarowi Patla,  Krystynie i Markowi Węgrzyn, Teresie i Radosławowi Uliasz, Marii i Janowi Baran, Dorocie i Tomaszowi Zima. Dziękujemy!